Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Mối chúa, mối vua

moi-chua-1

Mối chúa, mối vua

Mối chúa có trọng lượng lớn gấp hơn 300 lần mối lao động, đảm nhiệm chức năng sinh sản chính trong tổ. Nếu diệt mối mà không diệt được “cỗ máy đẻ” này là chưa trừ mối được tận gốc.

 moi chua 1

Mối chúa thường không ra khỏi tổ trừ trường hợp ngập úng, chúng có thể rời tổ chính đến tổ phụ an toàn hơn song thường không ở gần vị trí mối đang gây hại.Mối vua ở gần mối chúa, có cơ thể nhỏ hơn và hỗ trợ mối chúa trong việc sinh sản.

ABOUT AUTHOR

NO COMMENTS

GIVE A REPLY